PERANGKAT DESA

KAUR KEUANGANKAUR ADM & UMUMKASI PEMERINTAHANKASI PEMBANGUNANKASI KESRASTAF KASI PEMERINTAHANSTAF KAUR KEUANGAN

NAMA  : KASMURI

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN LUNDO

SMP : SLTPN 1 JAKEN

SMA : SMA N 1 JAKENAN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
TETEKEN KANTHI TEKUN BAKAL KATEKAN

NAMA  : SUYADI

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N LUNDO

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
GUYUB RUKUN

NAMA  : WARDONO

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N SRIWEDARI

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
JJJJ “

NAMA  : KUSRIN

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN LUNDO

SMP : SMP N 1 JAKEN

SMA : SMK

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
JJJ “

NAMA  : JAMHARI

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN LUNDO

SMP : NIHIL

SMA : NIHIL

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
JJJJ “

NAMA  : SUHARYONO

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N LUNDO

SMP : JAKEN

SMA : SMK JUANA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
“JJJJL “

NAMA  : SANHAJI

DESA     : LUNDO

KECAMATAN : JAKEN

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N LUNDO

SMP : JAKEN

SMA : SMK DIPONEGORO JUANA

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
JJJ “